Klinisch Prothese Technicus

Klinisch ProtheseTechnicus

De KPT-er is een erkende behandelaar die in samenwerking met tandarts, implantoloog of  kaakchirurg samen zorg draagt voor een perfecte behandeling en vergoeding bij de zorgverzekering.

Uw klinisch prothese technicus heeft na de opleiding voor tandtechnicus zich gespecialiseerd in de gebitsprothese. Dit heeft hij gedaan na een opleiding aan de faculteit Tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. De klinisch prothese technicus behoort tot een nieuwe doelgroep. Binnen de opleiding van de KPT is er nu ook de opleiding Specialist Implantologie bijgekomen en heeft de KPTer er een belangrijke specialisatie bijgekregen die gericht is op het vervaardigen en aanmeten van de implantaat gedragen prothese samen met zijn implantoloog. De klinisch Prothese Technicus vervaardigt in samenwerking met of in opdracht van de tandarts/implantoloog uw gebitsprothese en verzorgd uiteraard de declaratie.

De tandarts kijkt of u ziekten of afwijkingen heeft aan uw tanden, kiezen, tandvlees of slijmvliezen in de mondholte. Vervolgens wordt de klinisch prothese technicus ingeschakeld. Tussen beiden bestaat een verwijsrelatie en maken ze duidelijke afspraken zodat u en de behandelende personen precies weten waar ze aan toe zijn. Na de beoordeling van uw mond of na het vervaardigen van een “normaal” kunstgebit komt het voor dat het houvast van het ondergebit zo slecht is dat met u over implantaten gesproken wordt.

Het ondergebit zit vaak te los omdat uw kaak ver geslonken is en er geen hoogte meer aanwezig is om het kunstgebit op vast te houden. Wanneer u instemt om in de onderkaak implantaten te laten plaatsen, zal de klinisch protheses technicus u schriftelijk dus verwijzen naar de tandarts/implantoloog waarmee hij samenwerkt. De tandarts/implantoloog maakt met u een afspraak voor een eerste consult. Als u uiteindelijk geïmplanteerd bent zal de tandarts/implantoloog u terug verwijzen naar de klinisch prothese technicus. De klinisch prothese technicus kan nu starten met het vervaardigen van de nieuw prothese op implantaten. De klinisch prothese technicus verzorgt dus het uitneembare deel en de tandarts/implantoloog het vastzittende deel in het kaakbot. Ook bij kroon- en of brugwerk is verwijzing aan de orde. In overleg wordt bepaald wie de definitieve kroon of brugconstructie verzorgt.

Steeds meer tandartsen maar zeker ook patienten kunnen profiteren van de voordelen en de service die een KPT-er kan bieden. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de combinatie tandarts-tandtechnicus de beste garantie is voor een goede volledige prothese, bieden wij deze formule aan alle tandartsen aan.

Voor diegenen die nog niet bekend zijn met de KPT-er…

De voordelen van een KPT-er?

Er zijn verschillende voordelen voor een tandarts om met een klinisch prothese technicus samen te werken.

Het grootste voordeel is dat de patiënt rechtstreeks met de tandtechnicus kan overleggen. Tevens kan de patiënt ter plaatse zelf zijn tanden uitzoeken, zodat deze qua vorm en kleur zijn zoals hij/zij dat wenst. Uiteraard zal de  klinisch prothese technicus hierbij adviseren. Ook kan de patiënt onmiddellijk bij het passen zijn/haar wensen kenbaar maken en het resultaat zien. Pas als de patiënt tevreden is, zal de prothese definitief afgemaakt worden. Uiteraard heeft de tandarts of implantoloog altijd de eindcontrole.  De patiënt kan desgewenst voor de nazorg naar de klinisch prothese technicus ( b.v. drukplaatsen).

Deze verlengde-arm methode wordt meer en meer toegepast, we kunnen in dit geval gerust van een win-win situatie spreken; De winst voor de tandarts is gelegen in de vrijkomende stoeltijd (die zeer kostbaar is). De winst voor de patiënt is de extra persoonlijke aandacht voor zijn volledige prothese, en de winst voor de klinisch prothese technicus is meer contact met de patiënt en uitbreiding van werkzaamheden. Het spreekt voor zich dat deze hele verlengde-arm methode volgens vaste protocollen verloopt.